خدمات

قیمت قهوه امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در بازار جهانی

نرخ قیمت قهوه امروز در بازارهای جهانی

ActualPreviousHighestLowestDatesUnitFrequency
۱۹۰.۸۵۱۸۹.۳۰۳۳۹.۸۶۴۱.۵۰۱۹۷۲ – ۲۰۲۴USd/LbsDaily

نرخ قهوه امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ یک شنبه

نرخ قهوه امروز 1402/11/29 یک شنبه
۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)